Dy Ddyfodol, Dy Ddewis / Your Future, Your Voice: Caerdydd / Cardiff

Mae Plaid Cymru yn cynnal cyfres o gyfarfodydd agored ar draws Cymru i drafod dyfodol ein cenedl. Bydd y cyfarfodydd hyn yn rhoi cyfle i aelodau ddylanwadu ar ymateb y Blaid i’r Comisiwn ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru, tra hefyd yn annog aelodau i gyflwyno cyflwyniadau eu hunain o ansawdd. Dewch draw i helpu i lunio dyfodol ein gwlad!


Plaid Cymru is holding a series of open meetings across Wales to discuss the future of our nation. These meetings will provide a chance for members to influence the Party’s submission to the Commission on the Constitutional Future of Wales, whilst also encouraging members to submit high-quality individual submissions. Come along and help shape the future of our country!

When

-

-

Where

Garth Room, Old Church Rooms, Radyr
Old Church Rooms
Park Road
Radyr
Cardiff CF15 8DF

View on Google Maps

Share

41 RSVPs

Xenia Brunel Sian Rees Adam Cooke Mahmut Agit Ceviz Layton Jones Tegid Roberts Radha Nair-Roberts Trish Denning Gwenno Thomas Dafydd Griffiths Matthew Hawkins Tim Ruscoe Clive Robert Busson Helen Donnan Kevin Harry Elin Davies Wil Morus Jones Dafydd Gwynfor Davies Rhys ab Owen Mark Hooper Kyle Luckwell


Will you come?