Dy Ddyfodol, Dy Ddewis / Your Future, Your Voice: Blaenau Gwent

Mae Plaid Cymru yn cynnal cyfres o gyfarfodydd agored ar draws Cymru i drafod dyfodol ein cenedl. Bydd y cyfarfodydd hyn yn rhoi cyfle i aelodau ddylanwadu ar ymateb y Blaid i’r Comisiwn ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru, tra hefyd yn annog aelodau i gyflwyno cyflwyniadau eu hunain o ansawdd. Dewch draw i helpu i lunio dyfodol ein gwlad!


Plaid Cymru is holding a series of open meetings across Wales to discuss the future of our nation. These meetings will provide a chance for members to influence the Party’s submission to the Commission on the Constitutional Future of Wales, whilst also encouraging members to submit high-quality individual submissions. Come along and help shape the future of our country!

When

-

-

Where

Ebbw Vale Institute
Church Street
Ebbw Vale, Blaenau Gwent NP23 6BE

View on Google Maps

Share

39 RSVPs

Ken Houston Matthew Jones Alyn Davies Angela Owen-Griffiths Jayne Garland Stephen Vaughan Thomas Sian Rees ian davies Richard Phillips Billy Jones Janet Davies Brian Hancock Leslie Williams Huw Evans Gareth Llewellyn Lyn Ackerman Richard Sheehy Rhys Livesy Gail Davies


Will you come?