Dy Ddyfodol, Dy Ddewis / Your Future, Your Voice: Wrecsam / Wrexham

Mae Plaid Cymru yn cynnal cyfres o gyfarfodydd agored ar draws Cymru i drafod dyfodol ein cenedl. Bydd y cyfarfodydd hyn yn rhoi cyfle i aelodau ddylanwadu ar ymateb y Blaid i’r Comisiwn ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru, tra hefyd yn annog aelodau i gyflwyno cyflwyniadau eu hunain o ansawdd. Dewch draw i helpu i lunio dyfodol ein gwlad!


Plaid Cymru is holding a series of open meetings across Wales to discuss the future of our nation. These meetings will provide a chance for members to influence the Party’s submission to the Commission on the Constitutional Future of Wales, whilst also encouraging members to submit high-quality individual submissions. Come along and help shape the future of our country!

 

When

-

-

Where

Maesgwyn Hall
Mold Rd
Wrexham LL11 2AF

View on Google Maps

Share

37 RSVPs

Chris Allen Victor Mleme Carrie Harper Cameron Hughes Kieran Thomas Peter Howell Adrian Bryan Rachel Allen Paul Williams Annette Davies Katie Wilkinson Andrew Moss Martin Evans David Weaver Raymond Massey Chris Jones Niklas George Donna O'Brien Lucinda Owen Sian Griffiths Stacey Ackers


Will you come?