Dy Ddyfodol, Dy Ddewis / Your Future, Your Voice: Aberystwyth

Mae Plaid Cymru yn cynnal cyfres o gyfarfodydd agored ar draws Cymru i drafod dyfodol ein cenedl. Bydd y cyfarfodydd hyn yn rhoi cyfle i aelodau ddylanwadu ar ymateb y Blaid i’r Comisiwn ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru, tra hefyd yn annog aelodau i gyflwyno cyflwyniadau eu hunain o ansawdd. Dewch draw i helpu i lunio dyfodol ein gwlad!


Plaid Cymru is holding a series of open meetings across Wales to discuss the future of our nation. These meetings will provide a chance for members to influence the Party’s submission to the Commission on the Constitutional Future of Wales, whilst also encouraging members to submit high-quality individual submissions. Come along and help shape the future of our country!

 

When

-

-

Where

Arad Goch Theatre
Stryd y Baddon / Bath Street
Aberystwyth
Aberystwyth SY23 2NN

View on Google Maps

Share

28 RSVPs

Gethin Richards Cai Phillips Carys Lloyd Jac Jolly Aled Hughes Adam Cooke Richard Owen Nick Hubble Anthony Burgess Gareth Owen Jane Aaron Maldwyn Lewis Sienna Lewis


Will you come?