Dy Ddyfodol, Dy Ddewis / Your Future, Your Voice: Caernarfon

Mae Plaid Cymru yn cynnal cyfres o gyfarfodydd agored ar draws Cymru i drafod dyfodol ein cenedl. Bydd y cyfarfodydd hyn yn rhoi cyfle i aelodau ddylanwadu ar ymateb y Blaid i’r Comisiwn ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru, tra hefyd yn annog aelodau i gyflwyno cyflwyniadau eu hunain o ansawdd. Dewch draw i helpu i lunio dyfodol ein gwlad!


Plaid Cymru is holding a series of open meetings across Wales to discuss the future of our nation. These meetings will provide a chance for members to influence the Party’s submission to the Commission on the Constitutional Future of Wales, whilst also encouraging members to submit high-quality individual submissions. Come along and help shape the future of our country!

 

When

-

-

Where

Celtic Royal Hotel
Bangor St
Caernarfon
Caernarfon, Gwynedd LL55 1AY

View on Google Maps

Share

61 RSVPs

Gareth Williams Doc O'Brien Gwerfyl Roberts Huw Ap Tegwyn Gareth Huws Dewi Wyn Jones Meic Pattison Tony Elliott Carol Hayes Gareth Harding Einir Young Beca Roberts Gareth Wyn Roberts Shan Ashton Llio Owen Elin Walker Jones Ann Hopcyn Kevin Ellis Glyn Alban Roberts Ken Taylor Caroll Morris Steffan Warren Gwynedd Watkin Beca Brown Catrin Gruffudd Hywel Williams Neville Eden Allan Wynne Jones John Jones Jac Jones Christopher Shoen Gareth Parry Peter James


Will you come?