Dy Ddyfodol, Dy Ddewis / Your Future, Your Voice: Aberafan, Neath Port Talbot

Mae Plaid Cymru yn cynnal cyfres o gyfarfodydd agored ar draws Cymru i drafod dyfodol ein cenedl. Bydd y cyfarfodydd hyn yn rhoi cyfle i aelodau ddylanwadu ar ymateb y Blaid i’r Comisiwn ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru, tra hefyd yn annog aelodau i gyflwyno cyflwyniadau eu hunain o ansawdd. Dewch draw i helpu i lunio dyfodol ein gwlad!


Plaid Cymru is holding a series of open meetings across Wales to discuss the future of our nation. These meetings will provide a chance for members to influence the Party’s submission to the Commission on the Constitutional Future of Wales, whilst also encouraging members to submit high-quality individual submissions. Come along and help shape the future of our country!

When

-

-

Where

Aberavon Harlequins Rugby Clubhouse
Harlequin Rd
Port Talbot
Port Talbot SA12 6UP

View on Google Maps

Share

31 RSVPs

Brian Turner Daniel Williams Philip David Evans Adam Cooke Anthony Richards Liam Oates Rhiannon Barrar Emma Hutin-Pearcy Mark Edwards Colin Deere Nia Jenkins Ffred Clegg Kelvin Edwards Sandra Agnew Andrew Dacey Helen Harry


Will you come?